Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 2 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục ra viện Sở y tế Thủ tục hành chính Đã hết hiệu lực
Thủ tục nhập viện Sở y tế Thủ tục hành chính Đã hết hiệu lực